Systemy sterowania

Automatyczny sterownik suszarni MS-201

 

Sterownik suszarni tarcicy typu MS-201 to nowoczesny i zaawansowany technicznie system mikroprocesorowy nadzorujący suszenie tarcicy w klasycznej suszarni komorowej o dowolnej kubaturze załadowczej. Przeznaczony jest do automatycznego sterowania procesem suszenia drewna. Pozwala na pomiar wilgotności drewna w pięciu punktach oraz pomiar wilgotności i temperatury powietrza w dwóch punktach.
Komunikacja użytkownika ze sterownikiem odbywa się poprzez wygodną i przejrzystą klawiaturę, duży ośmioliniowy wyświetlacz LCD oraz 12 diod LED sygnalizujących stan sterowanych urządzeń. Dzięki zastosowaniu dużego wyświetlacza oraz klawiszy kursorów możliwe było stworzenie przejrzystego systemu menu znakomicie ułatwiającego pracę ze sterownikiem.

 

 

 

 

 

Sterownik MS-201 zapewnia regulację temperatury i wilgotności powietrza w komorze oraz sterowanie rewersyjnymi wentylatorami. Temperaturę w komorze utrzymuje poprzez sterowanie zaworem regulującym przepływ czynnika grzewczego [dwudrogowym lub trójdrogowym].

 

 

 

 

 

 

Regulację wilgotności powietrza [w oparciu o wilgotność równoważną drewna
WRD] realizuje zamykając i otwierając kominki wywietrzne oraz załączając
nawilżanie wodne.

Suszenie drewna prowadzone jest w oparciu o bieżącą wilgotność drewna. Na jej podstawie wyznaczana jest wartość temperatury i wilgotności powietrza w komorze.
Cykl pracy sterownika składa się z następujących etapów: rozgrzew, suszenie właściwe, kondycjonowanie, schładzanie.
innowacją zastosowaną w sterowniku MS-201 jest całkowite bezfazowe właściwe suszenie drewna. Na podstawie zadanego gatunku drewna oraz jego grubości zostają wyznaczone dwie charakterystyki: zależność temperatury powietrza w komorze od wilgotności drewna oraz zależność potencjału [gradientu suszenia] od wilgotności drewna. Na podstawie tych charakterystyk oraz na podstawie zmierzonej wilgotności drewna, na bieżąco – podczas procesu suszenia, wyznaczane są parametry klimatu w komorze suszarniczej.

W sterowniku zapisane są dane służące do tworzenia charakterystyk suszenia dla praktycznie wszystkich dostępnych w Polsce gatunków. Dane te nazywane są programami suszenia[krzywymi suszenia]. Użytkownik może modyfikować parametry suszenie według własnego doświadczenia m.in.: temperaturę początkową i końcową procesu, potencjał początkowy i końcowy oraz wilgotność rozgrzewu [w jednostkach WRD]. Tak zmodyfikowany przez użytkownika program może zostać zapisany w nieulotnej pamięci sterownika, w jednej z pięciu komórek podręcznej pamięci programów.

 

 

 

 

 

 

 

 

System MS-201 oferuje możliwość połączenia sterowników w sieć oraz dołączenia do komputera PC zapewniającego zdalne monitorowanie oraz ewentualną modyfikację biegnących procesów suszenia. Posiada także wyjście dla drukarki umożliwiające generowanie raportów suszarniczych.

Opcja podłączenia modemu GSM pozwala na zdalny nadzór nad pracą suszarni oraz bieżące monitorowanie przebiegu suszenia przez specjalistę z firmy AMS elektronik.

Firma AMS elektronik zapewnia pełny gwarancyjny oraz pogwarancyjny serwis wszystkich oferowanych urządzeń.

 

Półautomatyczny sterownik suszarni MS-101

 

Sterownik MS-101 to półautomatyczny, prosty w obsłudze system sterowania komorową suszarnią drewna. MS-101 jest przeznaczony głównie do małych i średnich komór suszarniczych, w których instalacja systemu w pełni automatycznego nie jest ekonomicznie uzasadniona.

 

 

 

 

 

 

 

Zaletami sterownika MS -101 są:

 • zwarta i solidna konstrukcja panelowa: możliwość zainstalowania w drzwiach dowolnej szafy sterowniczej
 • realizacja następujących pomiarów w suszarni:
  • pomiaru wilgotności drewna w 3 punktach
  • pomiaru temperatury
  • pomiaru wilgotności powietrza [przy pomocy bibułki celulozowej] m
 • możliwość dołączenia czujnika temperatury czynnika grzewczego
 • możliwość regulacji temperatury powietrza w komorze poprzez sterowanie
  zainstalowanym zaworem na zasilaniu medium grzewczego
 • możliwość regulacji wilgotności powietrza w komorze poprzez sterowanie
  siłownikiem elektrycznym kominków wywietrznych oraz zaworem elektrycznym systemu nawilżania
 • możliwość obsługi wentylatorów rewersyjnych z podziałem na maksymalnie 3 sekcje.

Podstawowym trybem pracy sterownika MS-101 jest praca półautomatyczna. Na podstawie ręcznie zadanych parametrów suszenia kontroluje temperaturę oraz wilgotność powietrza w suszarni, a także steruje pracą wentylatorów rewersyjnych. Możliwa jest automatyczna zmiana zadanej temperatury oraz wilgotności powietrza w komorze, w funkcji czasu – według zadanej szybkości.

Proces suszenia składa się z trzech etapów wybieranych przez operatora:

 • ROZGRZEW – narost temperatury powietrza przy stałej wartości wilgotności;
 • SUSZENIE – sterownik utrzymuje w komorze temperaturę oraz wilgotność według zadawanych przez operatora wartości;
 • SCHŁADZANIE – obniżenie temperatury w komorze z zadaną szybkością.

Komunikacja z operatorem odbywa się poprzez czytelny graficzny wyświetlacz LCD [8*20 znaków] z podświetleniem oraz 12 diod LED sygnalizujących stan urządzeń wykonawczych oraz występowanie stanów alarmowych. Trwała ergonomiczna klawiatura oraz akustyczny sygnalizator stanów alarmowych zapewnia wysoki komfort obsługi sterownika MS-101.

Jedna z wersji oprogramowania sterownika MS-101 umożliwia sterowanie parzelnią tarcicy.     

Rozszerzenie systemu sterowania o proces obróbki fitosanitarnej

Firma AMS elektronik oferuje rozszerzenie dla obu produkowanych systemów sterowania czyli w pełni automatycznego systemu sterowania MS-201 oraz półautomatycznego systemu sterowania MS-101. Modyfikacja systemu polega na zainstalowaniu dodatkowego czujnika pomiaru temperatury wewnątrz materiału oraz modyfikacji programu zawartego w sterowniku suszarni.

W obu wersjach urządzeń proces termicznej obróbki fitosanitarnej może zostać przeprowadzony na dwa sposoby. Pierwszą metodą jest realizacja termicznej obróbki fitosanitarnej podczas normalnego suszenia tarcicy. Drugą metodą jest odrębnie przeprowadzony proces nie związany z suszeniem materiału, który ma na celu tylko odpowiednie przegrzanie materiału i zarejestrowanie oraz utrwalenie zmierzonych parametrów. Dla automatycznego systemu sterowania MS-201 przebieg obróbki termicznej może być rejestrowany na dołączonej do sterownika drukarce igłowej oraz/lub komputerze PC z zainstalowanym programem PC-MONIT. Dla półautomatycznego sytemu sterowania MS-101 jedyną metodą utrwalenia przebiegu procesu obróbki fitosanitarnej jest wydruk raportu na dołączonej do sterownika drukarce.  

Powrót do strony OFERTA

*firma zastrzega sobie prawo zmian technicznych

AMS elektronik; 66-225 Szczaniec, ul. Lipowa 31; tel. 68 382 00 40, 604 461 595; ams@e7.pl; www.ams-elektronik.pl