Systemy sterowania

Sterownik suszarni tarcicy typu MS-201 to nowoczesny i zaawansowany technicznie system mikroprocesorowy nadzorujący suszenie tarcicy w klasycznej suszarni komorowej o dowolnej kubaturze załadowczej. Przeznaczony jest do automatycznego sterowania procesem suszenia drewna. Pozwala na pomiar wilgotności drewna w pięciu punktach oraz pomiar wilgotności i temperatury powietrza w dwóch punktach.

Komunikacja użytkownika ze sterownikiem odbywa się poprzez wygodną i przejrzystą klawiaturę, duży ośmioliniowy wyświetlacz LCD oraz 12 diod LED sygnalizujących stan sterowanych urządzeń. Dzięki zastosowaniu dużego wyświetlacza oraz klawiszy kursorów możliwe było stworzenie przejrzystego systemu menu znakomicie ułatwiającego pracę ze sterownikiem.

Sterownik MS-201 zapewnia regulację temperatury i wilgotności powietrza w komorze oraz sterowanie rewersyjnymi wentylatorami. Temperaturę w komorze utrzymuje poprzez sterowanie zaworem regulującym przepływ czynnika grzewczego [dwudrogowym lub trójdrogowym].

Regulację wilgotności powietrza [w oparciu o wilgotność równoważną drewna
WRD] realizuje zamykając i otwierając kominki wywietrzne oraz załączając
nawilżanie wodne.

Opcja podłączenia modemu GSM pozwala na zdalny nadzór nad pracą suszarni oraz bieżące monitorowanie przebiegu suszenia przez specjalistę z firmy AMS elektronik.

Więcej informacji w zakładce OFERTA – SYSTEMY STEROWANIA !